Szkoła Muzyczna Unisono Warszawa

prowadzi lekcje fortepianu, gitary, skrzypiec, fletu oraz śpiewu.

Zapraszamy do wysłuchania Koncertu Antonio Vivaldi na 2 Skrzypiec a-moll,
nagranego podczas koncertu Jubileuszowego 50 lat pracy artystycznej i pedagogicznej Dyrektor Autorskiej Szkoły Muzycznej Zofii Zwolińkiej.

A. Vivaldi - Concerto for 2 Violins in A minor, Unisono

Zapraszamy również do obejrzenia nagrania
Koncertu Pedagogów z 16 Maja 2015 roku.

Unisono Koncert Pedagogów 16 Maja / Unisono Professors Concert 16 May

Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie pochodzą ze zbiorów Autorskiej Szkoły Muzycznej. © Szkoła Muzyczna Unisono

Autorska Szkoła Muzyczna Zofii Zwolińskiej w Warszawie

Rozpoczęła swoja działalność w 2009 roku jako odpowiedź na potrzeby ludzi pragnących wprowadzić swoje dzieci w świat piękna, świat który stwarza szansę harmonijnego rozwoju osobowości, a także rozszerza i pogłębia wrażliwość estetyczną.

Klasy instrumentalne oraz klasa wokalna

Nasza placówka prowadzi indywidualne lekcje gry na fortepianie, lekcje gry na skrzypcach, lekcje gry na gitarze oraz flecie prostym i flecie poprzecznym.
Uczymy również lekcje śpiewu solowego.

Teoria Muzyki

Nauczanie teorii muzyki odbywa się w oparciu o program Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych ( ABRSM ).

Autorska Szkoła Muzyczna Unisono Warszawa zaprasza do nauki dzieci, a także dorosłych którzy myślą o przygotowaniu się na studia wokalne.

Zajęcia muzyczne przeznaczone są również dla tych osób, które poprzez uprawianie dobrej muzyki, chcą oderwać się od zgiełku dnia codziennego i zanurzyć się w świat dźwięków, gdzie panuje odwieczna harmonia.

Nasz wielki kompozytor Witold Lutosławski powiedział tam gdzie kończą się słowa, tam zaczyna się Muzyka.

Praca z uczniami w tej Szkole prowadzona jest na dwu różnych poziomach:

nauka gry na instrumencie w kierunku kształcenia profesjonalnego

umuzykalnianie

Kształcenie w kierunku profesjonalnym ma charakter elitarny, gdyż podstawą zakwalifikowania ucznia do nauki jest dobry słuch i poczucie rytmu. To co szczególnie wyróżnia ten sposób nauki, to bardzo sumienna praca pedagoga z uczniem nad wypracowywaniem podstaw do przyszłego rozwoju artystycznego, a następnie stopniowe wprowadzanie młodych adeptów w arkana prawdziwej sztuki. W tej pracy czerpiemy z niezwykle bogatych tradycji, jakie w naszym Kraju wypracowali wybitni muzycy i pedagodzy przez ostatnie dziesiątki lat. Tradycje są dla nas podstawą, na której budujemy nowatorskie rozwiązania pedagogiki instrumentalnej. Bardzo dbamy o atrakcyjność i profesjonalizm procesu kształcenia.

Umuzykalnianie nie wymaga większego zaangażowania w pracę na instrumencie w domu, stanowi raczej pełną przyjemności muzyczną przygodę.

Specyfika Autorskiej Szkoły Muzycznej Zofii Zwolińskiej  przejawia się w dwóch aspektach:

utworzenie grupy nauczycieli artystów wirtuozów o znaczącym dorobku artystycznym, którzy posiadają również doświadczenie pedagogiczne i lubią pracę z uczniami na każdym poziomie.

ukierunkowanie procesu nauczania na maksymalnie częste występy przed publicznością. Stymuluje to koncentrację ucznia w przyswajaniu kolejnych pozycji repertuarowych i daje mu poczucie satysfakcji i radości z występów estradowych. Nasi uczniowie mają zawsze tremę mobilizującą.

Współpraca z Radą Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych

Nasza Szkoła Muzyczna jako jedyna w województwie mazowieckim jest oficjalnym partnerem
Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych ABRSM
i przygotowuje uczniów do międzynarodowych egzaminów

Associated Board of the Royal Schools of Music logo, szkoła muzyczna, lekcje fortepianu, lekcje pianina, lekcje gitary, lekcje skrzypiec, lekcje fletu, lekcje śpiewu

Kliknięcie w obrazek lub tekst otwiera stronę ABRSM

Międzynarodowe egzaminy są dobrowolne

Przystępowanie do egzaminów prowadzonych na całym świecie przez Radę Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych (skrót tego terminu w języku angielskim to ABRSM) jest dobrowolne, podobnie jak przygotowanie programu do tych egzaminów.

Szkoła muzyczna prowadzi kształcenie ukierunkowane na przede wszystkim na przygotowanie uczniów do występów koncertowych przed publicznością. Stanowi to niezwykłą motywację do pracy nad repertuarem na każdym poziomie nauczania, a koncert, na którym uczniowie występują jest radosnym przeżyciem oraz  zwieńczeniem wcześniejszych, codziennych trudów ćwiczenia w domu.

Takie założenie kształcenia muzycznego eliminuje stresujące produkcje prezentowane na egzaminach instrumentalnych, lub wokalnych.

Nie stosujemy stresujących ocen

W naszej placówce nie ma też miejsca na ewaluację, czyli wystawianie ocen semestralnych. Nie wystawiamy  także stopni na lekcjach. Oceny swoich występów przed publicznością dokonuje sam uczeń, a samoświadomość poziomu, jaki reprezentuje  buduje się w wykonawcy bardzo szybko.

Oferujemy pomieszczenia przystosowane do nauki muzyki

Specyficzny jest również wystrój pomieszczeń w których odbywają się lekcje. Wychodzimy z założenia, że Muzyka związana jest z naszym życiem, że jest swoistą formą odbicia piękna wplecionego w nasze życie. Dlatego sale, w których odbywają się lekcje muzyki nie wyglądają jak  standardowe klasy szkolne, ale posiadają charakter eleganckich pokoi. W takim klimacie dzieci czują się swobodnie i chętniej przychodzą na lekcje, na których przecież od samego początku nauczyciele wdrażają ich w zadania budujące podstawy kształcenia profesjonalnego. Na tych podstawach, realizowanych z niezwykłą pieczołowitością, rozwijanych potem w trakcie kolejnych lat nauki, buduje się późniejszy sukces kształcenia muzycznego.

Mamy specjalny kącik dla małych dzieci

Dla bardzo młodych uczniów (w wieku na przykład 4 lat) przygotowane są dwa kąciki z różnymi zabawkami i pluszakami. Dzieci mają swoje ulubione zabawki, które „towarzyszą” im podczas lekcji.

W naszej Szkole jest miejsce nie tylko dla dzieci i młodzieży. Również osoby dorosłe powracają niekiedy po latach przerwy do gry na instrumentach, które kiedyś odłożyły, lub po prostu uczą się od podstaw.

Czasem, na koncertach mamy grają wspólnie ze swoimi dziećmi.

Szkoła Muzyczna Unisono jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych kształceniem muzycznym; nigdy nie rezygnujemy z profesjonalnego nauczania, gdyż tylko wtedy uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i – w konsekwencji – przeżywać radosne spotkanie z Muzyką.

Wybór Podstrony