Zdrowie naszych uczniów jest dla nas najważniejsze. Wszelkie zajęcia w placówce są obecenie zawieszone, ale nauka trwa zdalnie. Podczas epidemii COVID-19 Nasza Szkoła Muzyczna prowadzi zdalne zajęcia muzyczne z wiolonczeli, pianina oraz śpiewu.