Występy Uczniów – Nagrania z Koncertu Kolędowego 2019

Nagrania występów uczniów

Szanowni Państwo. Tytułem wprowadzenia do filmu z nagraniami występów uczniów naszej Szkoły na Koncercie Kolędowym pragnę podzielić się z Państwem refleksją, która towarzyszy mi od lat w pracy pedagogicznej.

Kształcenie w Autorskiej Szkole Muzycznej UNISONO zmierza do możliwie najczęstszego występowania uczniów przed szeroką publicznością. Występują oni niejednokrotnie już po 2,3 miesiącach początkowej nauki w szkole. W roku szkolnym mają okazję zaprezentować się niekiedy na 6 koncertach.
W ten sposób, doskonaląc poziom gry na instrumencie, zdobywają również obycie estradowe, co jest niezwykle cenne w późniejszych latach. Pozwala ono wybrnąć bez szwanku z drobnych niedoskonałości wykonawczych, jakie pojawiają się w trakcie wykonywania utworu również u wybitnych artystów. Podobnie też jak i oni, nasi uczniowie kontynuują wykonanie, nie bacząc na to, co wydarzyło się przypadkiem.
Ta umiejętność przydatna jest nie tylko w życiu artystycznym, ale także w życiu codziennym.