Prywatna Autorska Szkoła Muzyczna Unisono Warszawa – 🎼 indywidualne lekcje instrumentalne oraz nauka śpiewu

Nasza Szkoła Muzyczna do 2008 roku nieprzerwanie prowadzi indywidualne lekcje muzyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bezsprzecznie zależy nam na najwyższym poziomie kształcenia, bez stresujących elementów, takich jak oceny. Ponieważ stosujemy autorski plan– to naukę można rozpocząć w każdym momencie. Zapraszamy do wysłuchania nagrania z Koncertu Dorocznego 2019.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu
Koncertu Pedagogów z Marca 2019 roku.

Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie pochodzą ze zbiorów Autorskiej Szkoły Muzycznej. © Unisono Szkoła Muzyczna Warszawa

Autorska Szkoła Muzyczna od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi:

Mistrzowska Nauka Muzyki w Warszawie

Unisono Szkoła Muzyczna rozpoczęła swoja działalność w 2008 roku jako odpowiedź na potrzeby ludzi pragnących wprowadzić swoje dzieci w świat piękna. Świat, który stwarza szansę harmonijnego rozwoju osobowości, a także pogłębia wrażliwość estetyczną. W posiadaniu Szkoły Muzycznej znajduje się zabytkowy fortepian marki Kerntopf I Syn,
na którym ćwiczył Ignacy Jan Paderewski,
wielki polski pianista i Mąż Stanu.

Nad doborem kadry pieczę utrzymuje dyrektor oraz założycielka Zofia Zwolińska, której profil jak też osiągnięcia mogą Państwo poznać w zakładce nauczyciele. Ze względu na fakt ponad 50-letniego doświadczenia pedagogicznego Zofii Zwolińskiej, szkołą od lat prowadzi kształcenie na najwyższym poziomie. W przeciwieństwie do innych szkół muzycznych nasi uczniowie często koncertują, przez to rozwijają swe umiejętności sceniczne. Zofia Zwolińska cały czas prowadzi lekcje gry na skrzypcach dla uczniów Unisono. Godną uwagi również jest informacja iż każdy z nauczających pedagogów w Unisono ma znaczny dorobek artystyczny.

Klasy instrumentalne oraz klasa wokalna

Jako prywatna szkoła muzyczna prowadzimy indywidualne lekcje pianina, lekcje skrzypiec, lekcje gitary, lekcje wiolonczeli oraz lekcje fletu prostego i fletu poprzecznego.
Prowadzimy również lekcje śpiewu solowego.

Teoria Muzyki w Unisono Szkole Muzycznej

Ze względu na międzynarodową aspekt naszej placówki, nauczanie teorii muzyki odbywa się na podstawie o programu Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych (ABRSM). Ponieważ bezpośrednio współpracujemy z Radą ABRSM, większość naszych podopiecznych zdaje z wyróżnieniem. Wyniki egzaminów ABRSM brane są pod uwagę w uczelniach takich jak Berkley Collage of Music w USA, w przeciwieństwie do nauki w większości prywatnych szkół muzycznych w Polsce, które nie są w stanie przygotować uczniów do międzynarodowego kształcenia.


Autorska Prywatna Szkoła Muzyczna Unisono Warszawa zaprasza do nauki dzieci, a także dorosłych, którzy myślą o przygotowaniu się na studia wokalne.
Zajęcia muzyczne przeznaczone są również dla tych osób, które poprzez rozwijanie się w sferze dobrej muzyki, chcą oderwać się od zgiełku dnia codziennego i zanurzyć się w świat dźwięków, gdzie panuje odwieczna harmonia. W rezultacie wprowadzając wyjątkowy ład w swoje życie.

Nasz wielki kompozytor Witold Lutosławski powiedział: „tam gdzie kończą się słowa, tam zaczyna się Muzyka”.

Praca z uczniami prowadzona jest na dwu różnych poziomach:

1. nauka muzyki w tym nauka gry na instrumencie w kierunku kształcenia profesjonalnego lub lekcje wokalne
2. umuzykalnianie

Kształcenie muzyczne w kierunku profesjonalnym ma charakter istotnie elitarny, w związku z tym podstawą zakwalifikowania ucznia do nauki w Szkole jest dobry słuch i poczucie rytmu. Co szczególnie wyróżnia ten sposób kształcenia, to bardzo sumienna praca pedagoga z uczniem nad wypracowywaniem podstaw do przyszłego rozwoju artystycznego. Następnie stopniowe wprowadzanie młodych adeptów w arkana prawdziwej sztuki. W tej pracy czerpiemy z niezwykle bogatych tradycji, jakie w naszym Kraju wypracowali wybitni muzycy i pedagodzy przez ostatnie dziesiątki lat. Konkludując, tradycje są dla nas bezsprzeczną podstawą, na których budujemy nowatorskie rozwiązania pedagogiki instrumentalnej. Przede wszystkim bardzo dbamy o atrakcyjność i profesjonalizm procesu kształcenia.

Umuzykalnianie nie wymaga większego zaangażowania w pracę na instrumencie w domu, dlatego stanowi przede wszystkim pełną przyjemności muzyczną przygodę.

Specyfika Autorskiej Szkoły Muzycznej Zofii Zwolińskiej przejawia się w dwóch aspektach:

1. Grupa nauczycieli – artystów, wirtuozów o znaczącym dorobku artystycznym, którzy posiadają również doświadczenie pedagogiczne i lubią pracę z uczniami na każdym poziomie.

2. Ukierunkowanie procesu nauki muzyki na maksymalnie częste występy przed publicznością. Istotnie stymuluje to koncentrację ucznia w przyswajaniu kolejnych pozycji repertuarowych i daje mu poczucie satysfakcji i radości z występów estradowych. Nasi uczniowie mają zawsze tremę mobilizującą.

Współpraca z Radą Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych

Ponieważ utrzymujemy najwyższą jakość kształcenia, założona przez nas Prywatna Szkoła Muzyczna jako jedyna w województwie mazowieckim jest oficjalnym partnerem
Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych ABRSM
i w rezultacie przygotowuje uczniów do międzynarodowych egzaminów. To prawdziwa nauka muzyki na najwyższym poziomie.

Associated Board of the Royal Schools of Music, szkoła muzyczna warszawa, lekcje gry na pianinie i przygotowanie do egzaminówKliknięcie w obrazek lub tekst otwiera stronę ABRSM

Skontaktuj się z Naszą Szkołą Muzyczną

Dowiedz się więcej, umów spotkanie, zaplanuj lekcje, poznaj najbliższe koncerty. Z pewnością będziesz miał okazje do zetknięcia się z prawdziwą sztuką.

Telefon: +48-515-174-881

Email: [email protected]