Podczas wakacji prowadzimy stacjonarne oraz online lekcje muzyki. Stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Prywatna Szkoła Muzyczna Unisono Warszawa – indywidualne lekcje instrumentalne oraz śpiewu

Nasza Szkoła Muzyczna do 2009 roku nieprzerwanie prowadzi indywidualne lekcje muzyki dla dzieci i dorosłych. Naukę muzyki można rozpocząć w każdym momencie. Uczniowie Unisono cyklicznie grają na Koncertach. Zapraszamy do wysłuchania nagrania z Koncertu Dorocznego 2019.

Zapraszamy również do obejrzenia nagrania
Koncertu Pedagogów z Marca 2019 roku.

Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie pochodzą ze zbiorów Autorskiej Szkoły Muzycznej. © Unisono Szkoła Muzyczna Warszawa

Autorska Szkoła Muzyczna od 2009 roku nieprzerwanie prowadzi:

Mistrzowska Nauka Muzyki w Warszawie

Nasza placówka rozpoczęła swoja działalność w 2009 roku jako odpowiedź na potrzeby ludzi pragnących wprowadzić swoje dzieci w świat piękna. Świat, który stwarza szansę harmonijnego rozwoju osobowości, a także pogłębia wrażliwość estetyczną. W posiadaniu Szkoły znajduje się zabytkowy fortepian marki Kerntopf I Syn, na którym ćwiczył Ignacy Jan Paderewski, wielki polski pianista i Mąż Stanu.

Nad doborem kadry pieczę utrzymuje dyrektor oraz założycielka Zofia Zwolińska, której profil jak też osiągnięcia mogą Państwo poznać w zakładce nauczyciele. Ze względu na fakt ponad 50-letniego doświadczenia pedagogicznego Zofii Zwolińskiej, szkołą od lat prowadzi kształcenie na najwyższym poziomie. W przeciwieństwie do innych szkół muzycznych nasi uczniowie koncertują, przez to rozwijają swe umiejętności sceniczne. Zofia Zwolińska cały czas prowadzi lekcje gry na skrzypcach dla uczniów Unisono.

Klasy instrumentalne oraz klasa wokalna

Nasza prywatna szkoła muzyczna prowadzi indywidualne lekcje pianina, lekcje skrzypiec, lekcje gitary, lekcje wiolonczeli oraz lekcje fletu prostego i fletu poprzecznego.
Prowadzimy również lekcje śpiewu solowego.

Teoria Muzyki

Nauczanie teorii muzyki odbywa się na podstawie o programu Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych (ABRSM).
Autorska Prywatna Szkoła Muzyczna Unisono Warszawa zaprasza do nauki dzieci, a także dorosłych, którzy myślą o przygotowaniu się na studia wokalne.
Zajęcia muzyczne przeznaczone są również dla tych osób, które poprzez rozwijanie się w sferze dobrej muzyki, chcą oderwać się od zgiełku dnia codziennego i zanurzyć się w świat dźwięków, gdzie panuje odwieczna harmonia.

Nasz wielki kompozytor Witold Lutosławski powiedział: „tam gdzie kończą się słowa, tam zaczyna się Muzyka”.

Praca z uczniami prowadzona jest na dwu różnych poziomach:

1. nauka muzyki w tym nauka gry na instrumencie w kierunku kształcenia profesjonalnego lub lekcje wokalne
2. umuzykalnianie

Kształcenie muzyczne w kierunku profesjonalnym ma charakter elitarny, w związku z tym podstawą zakwalifikowania ucznia do nauki
w Szkole jest dobry słuch i poczucie rytmu. Co szczególnie wyróżnia ten sposób kształcenia, to bardzo sumienna praca pedagoga z uczniem nad wypracowywaniem podstaw do przyszłego rozwoju artystycznego. Następnie stopniowe wprowadzanie młodych adeptów w arkana prawdziwej sztuki.
W tej pracy czerpiemy z niezwykle bogatych tradycji, jakie w naszym Kraju wypracowali wybitni muzycy i pedagodzy przez ostatnie dziesiątki lat. Tradycje są dla nas podstawą, na których budujemy nowatorskie rozwiązania pedagogiki instrumentalnej. Bardzo dbamy o atrakcyjność i profesjonalizm procesu kształcenia.

Umuzykalnianie nie wymaga większego zaangażowania w pracę na instrumencie w domu, stanowi raczej pełną przyjemności muzyczną przygodę.

Specyfika Autorskiej Szkoły Muzycznej Zofii Zwolińskiej  przejawia się w dwóch aspektach:

1. Grupa nauczycieli – artystów, wirtuozów o znaczącym dorobku artystycznym, którzy posiadają również doświadczenie pedagogiczne i lubią pracę z uczniami na każdym poziomie.

2. Ukierunkowanie procesu nauczania na maksymalnie częste występy przed publicznością. Stymuluje to koncentrację ucznia w przyswajaniu kolejnych pozycji repertuarowych i daje mu poczucie satysfakcji i radości z występów estradowych. Nasi uczniowie mają zawsze tremę mobilizującą.

Współpraca z Radą Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych

Ponieważ utrzymujemy najwyższą jakość kształcenia Nasza Prywatna Szkoła Muzyczna jako jedyna w województwie mazowieckim jest oficjalnym partnerem
Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych ABRSM
i przygotowuje uczniów do międzynarodowych egzaminów

Associated Board of the Royal Schools of Music, szkoła muzyczna warszawa, lekcje gry na pianinie i przygotowanie do egazminów

Kliknięcie w obrazek lub tekst otwiera stronę ABRSM

Skontaktuj się z Naszą Szkołą

Dowiedz się więcej, umów spotkanie, zaplanuj lekcje, poznaj najbliższe koncerty.

Telefon: +48-515-174-881

Email: [email protected]