Prywatna Autorska Szkoła Muzyczna Unisono Warszawa 🎼 Prowadzimy zdalną naukę muzyki w trakcie pandemii COVID-19

Nasza Szkoła Muzyczna od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi indywidualne lekcje muzyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bezsprzecznie zależy nam na najwyższym poziomie kształcenia bez stresujących elementów, takich jak oceny. Naukę można rozpocząć w każdym momencie, ponieważ stosujemy autorski plan. Zapraszamy do wysłuchania nagrania z Koncertu Dorocznego 2019.

J. S. Bach - Koncert d-moll na dwoje skrzypiec BWV 1043 - Autorska Szkoła Muzyczna Unisono

Zapraszamy również do obejrzenia filmu
Koncertu Pedagogów z Marca 2019 roku.

Koncert Pedagogów 2019 - Unisono Szkoła Muzyczna

Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie pochodzą ze zbiorów Autorskiej Szkoły Muzycznej. © Unisono Szkoła Muzyczna Warszawa

Autorska Szkoła Muzyczna od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi:

Mistrzowska Nauka Muzyki w Warszawie

Unisono Szkoła Muzyczna rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku jako odpowiedź na potrzeby ludzi pragnących wprowadzić swoje dzieci w świat piękna. Świat, który stwarza szansę harmonijnego rozwoju osobowości, a także pogłębia wrażliwość estetyczną. W posiadaniu Szkoły Muzycznej znajduje się zabytkowy fortepian marki Kerntopf I Syn, na którym ćwiczył Ignacy Jan Paderewski, wielki polski pianista i Mąż Stanu.

Nad doborem kadry pieczę utrzymuje dyrektor oraz założycielka Zofia Zwolińska, której profil, jak też osiągnięcia, mogą Państwo poznać w zakładce nauczyciele. Dzięki 54-letniemu doświadczeniu pedagogicznemu Zofii Zwolińskiej, w Szkole Muzycznej Unisono kształcenie od lat prowadzi się na najwyższym poziomie. W przeciwieństwie do innych szkół muzycznych nasi uczniowie często koncertują, przez to rozwijają swoje umiejętności estradowe. Zofia Zwolińska cały czas prowadzi lekcje gry na skrzypcach dla uczniów Unisono. Godną uwagi jest również informacja, iż każdy z pedagogów w Unisono ma znaczny dorobek artystyczny.

Klasy instrumentalne oraz klasa wokalna

Jako prywatna szkoła muzyczna prowadzimy indywidualne lekcje pianina, lekcje skrzypiec, lekcje gitary, lekcje wiolonczeli oraz lekcje fletu prostego i fletu poprzecznego.
Prowadzimy również lekcje śpiewu solowego.

Teoria Muzyki w Unisono Szkole Muzycznej

Ze względu na międzynarodową aspekt naszej placówki, nauczanie teorii muzyki odbywa się na podstawie programu Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych (ABRSM). Ponieważ bezpośrednio współpracujemy z Radą ABRSM, większość naszych podopiecznych zdaje egzaminy z wyróżnieniem. Wyniki egzaminów ABRSM brane są pod uwagę w uczelniach takich jak Berkley Collage of Music w USA, w przeciwieństwie do nauki w większości prywatnych szkół muzycznych w Polsce, które nie są w stanie przygotować uczniów do międzynarodowego kształcenia.


Autorska Prywatna Szkoła Muzyczna Unisono Warszawa zaprasza do nauki dzieci, a także dorosłych, którzy myślą o przygotowaniu się do studiów wokalnych. Zajęcia muzyczne przeznaczone są również dla tych osób, które poprzez rozwijanie się w sferze dobrej muzyki, chcą oderwać się od zgiełku dnia codziennego i zanurzyć się w świat dźwięków, gdzie panuje odwieczna harmonia. Bezsprzecznie dzięki temu można wprowadzić wyjątkowy ład w swoje życie.

Nasz wielki kompozytor Witold Lutosławski powiedział: „tam, gdzie kończą się słowa, tam zaczyna się Muzyka”.

Praca z uczniami prowadzona jest na dwu różnych poziomach:

1. nauka muzyki w tym nauka gry na instrumencie w kierunku kształcenia profesjonalnego lub lekcje wokalne
2. umuzykalnianie

Kształcenie muzyczne w kierunku profesjonalnym ma charakter istotnie elitarny, w związku z tym podstawą zakwalifikowania ucznia do nauki w Szkole jest dobry słuch i poczucie rytmu. Co szczególnie wyróżnia ten sposób kształcenia, to bardzo sumienna praca pedagoga z uczniem nad wypracowywaniem podstaw do przyszłego rozwoju artystycznego. Następnie stopniowe wprowadzanie młodych adeptów w arkana prawdziwej sztuki. W tej pracy czerpiemy z niezwykle bogatych tradycji, jakie w naszym Kraju wypracowali wybitni muzycy i pedagodzy przez ostatnie dziesiątki lat. Konkludując, tradycje są dla nas bezsprzeczną podstawą, na których budujemy nowatorskie rozwiązania pedagogiki instrumentalnej. Przede wszystkim bardzo dbamy o atrakcyjność i profesjonalizm procesu kształcenia.

Umuzykalnianie nie wymaga większego zaangażowania w pracę na instrumencie w domu, dlatego stanowi przede wszystkim pełną przyjemności muzyczną przygodę.

Specyfika Autorskiej Szkoły Muzycznej Zofii Zwolińskiej przejawia się w dwóch aspektach:

1. Grupa nauczycieli-artystów, wirtuozów o znaczącym dorobku artystycznym, którzy posiadają również doświadczenie pedagogiczne i lubią pracę z uczniami na każdym poziomie.

2. Ukierunkowanie procesu nauki muzyki na maksymalnie częste występy przed publicznością. Istotnie stymuluje to koncentrację ucznia w przyswajaniu kolejnych pozycji repertuarowych i daje mu poczucie satysfakcji i radości z występów estradowych. Nasi uczniowie mają zawsze tremę mobilizującą.

Współpraca z Radą Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych

Ponieważ utrzymujemy najwyższą jakość kształcenia, założona przez nas Prywatna Szkoła Muzyczna jako jedyna w województwie mazowieckim jest oficjalnym partnerem Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych ABRSM
i w rezultacie przygotowuje uczniów do międzynarodowych egzaminów. Niewątpliwie to prawdziwa nauka muzyki na najwyższym poziomie.

Associated Board of the Royal Schools of Music, szkoła muzyczna warszawa, lekcje gry na pianinie i przygotowanie do egzaminówKliknięcie w obrazek lub tekst otwiera stronę ABRSM

Skontaktuj się z Naszą Szkołą Muzyczną

Dowiedz się więcej o najbliższych koncertach, umów spotkanie lub zaplanuj lekcje. Z pewnością będziesz miał okazję do zetknięcia się z prawdziwą sztuką.

Telefon: +48-515-174-881

E-mail: [email protected]