Nauczyciele

„Szanowni Państwo
Od pierwszych dni tworzenia Autorskiej Szkoły Muzycznej szczególną wagę przywiązywałam do
doboru kadry nauczycielskiej o najwyższych kwalifikacjach artystycznych i pedagogicznych. Nie mniej ważne były dla
mnie walory osobowościowe pedagogów, gdyż umiejętność znalezienia właściwego kontaktu z dziećmi i młodzieżą stanowi
podstawę sukcesu w rozwoju młodych adeptów muzyki.”
Zofia Zwolińska, Założycielka i Dyrektor Autorskiej Szkoły Muzycznej

Kliknij obrazek nauczyciela
by przeczytać więcej.