OFERTA AUTORSKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

Nasza oferta skierowana jest do osób poszukujących kształcenia muzycznego na najwyższym poziomie. Prowadzimy wyłącznie indywidualne zajęcia nauki na instrumentach oraz lekcje śpiewu klasycznego i rozrywkowego. Dodatkowo prowadzone są kursy z zakresu teorii muzyki. Poniżej znajdą Państwo opisaną ofertę. Zapraszamy do zapoznania się z galerią koncertów naszych uczniów i pedagogów.

Lekcje gry na pianinie (fortepianie)

lekcje pianina warszawa, nauka pianina Warszawa, nauka gry na pianinie warszawaNauka gry na fortepianie nakierowana jest na rozwój wrażliwości muzycznej oraz prawidłową technikę gry. Wszyscy pedagodzy klas fortepianu są czynnie koncertującymi muzykami. Dysponujemy fortepianem oraz czterema pianinami wysokiej klasy. Zajęcia prowadzone są przez Julię Leviuk oraz doktora Artura Chmarę.

Lekcje gry na skrzypcach

lekcje skrzypiec warszawa, nauka skrzypiec WarszawaProwadzone lekcje skrzypiec na celu mają poprawne przygotowanie, lub korektę, aparatu gry oraz prawidłowy rozwój muzykalności. Poprzez wieloletnie doświadczenie naszych pedagogów w zakresie gry estradowej przykładamy dużą uwagę do wyrobienia doświadczenia koncertowego. Lekcje skrzypiec prowadzone są przez Dyrektor Zofię Zwolińską.

Lekcje gry na gitarze

lekcje gitary warszawa, nauka gitary Warszawa, nauka gry na gitarze warszawaZajęcia związane z nauczaniem gry na gitarze prowadzone są w naszej szkole przez doktora Krzysztofa Komarnickiego. Praca nad techniką gry współgra z autorskim doborem repertuaru. Oferta nastawiona jest na poznanie prawdziwego charakteru gry na gitarze klasycznej.

Lekcje gry na flecie poprzecznym

lekcje fletu warszawa, nauka gry na flecie WarszawaNauka fletu poprzecznego w przebiega ramach autorskiego programu. W ramach sprawdzenia dostępności zajęć na flecie poprzecznym prosimy o telefoniczny lub kontakt mailowy. Lekcje fletu prowadzone są przez Sylwię Lorenc.

Lekcje gry na wiolonczeli

lekcje wiolonczeli warszawa, nauka gry na wiolonczeli WarszawaNauka gry na wiolonczeli, lekcje można podjąć w Autorskiej Szkole Muzycznej. Niedawno pojawił się w ofercie kształcenia. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zajęcia wiolonczeli prowadzone są przez Katarzynę Tarkowską oraz Martynę Wiśniewską.

Lekcje nauki śpiewu

indywidualne lekcje śpiewu w szkole muzycznejNauczanie śpiewu w Unisono Autorskiej Szkole Muzycznej dostępne jest w ramach dwóch ścieżek rozwoju. Śpiewu klasycznego, nastawionego na rozwój w zakresie kanonu muzyki operowej oraz śpiewu rozrywkowego z elementami jazzu nastawionego na harmonijny rozwój w zakresie muzyki współczesnej. Zajęcia wokalne ze śpiewu rozrywkowego zawierają w swoim programie przygotowanie do występów z nagłośnieniem. Lekcje śpiewu prowadzone są przez Alicję Zdrojewską.

Lekcje teorii muzyki

lekcje teorii muzyki, nauka teorii muzykiW Naszej placówce kształcenie teorii nastawione jest na poszerzenie horyzontów zrozumienia kompozycji, harmonii oraz rytmu muzyki. Możliwe jest podjęcie nauki teorii muzyki w języku angielskim w ramach przygotowania do egzaminów Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych (ABRSM). Lekcje teorii muzyki prowadzone są przez doktora Krzysztofa Komarnickiego.

Przygotowanie do egzaminów Rady Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych (ABRSM)

Associated Board of the Royal Schools of Music Logo

Przygotowania mogą odbywać się w ramach wybranego programu kształcenia instrumentalnego  lub wokalnego oraz zajęć z teorii muzyki wchodzących w skład wybranego poziomu (grade) egzaminacyjnego. Istnieje też możliwość wyboru zajęć płatnych pojedynczo.

Zakres nauczania obejmuje przygotowanie instrumentalne / wokalne plus zajęcia z teorii muzyki. Nasz program obejmuje wszystkie poziomy egzaminacyjne (Grade 1 – 8) według ABRSM.
Nasi uczniowie zdobywają dyplomy z wyróżnieniem.

Szczegóły procesu kształcenia oraz oferty

Unisono zapewnia indywidualne kształcenie w ramach indywidualnie ustalonego planu z pedagogiem.

Wszystkie lekcje nauki śpiewu lub gry na wybranym instrumencie prowadzone są indywidualnie, w formacie nauczyciel – uczeń. Grafik lekcji ustalany jest indywidualne z nauczycielem.

Zajęcia z zakresu teorii muzyki mogą pokrywać przygotowanie do egzaminów ABRSM lub też egzaminów polskich uczelni muzycznych.

W trakcie zajęć z zakresu nauki gry na skrzypcach, flecie oraz lekcjach wokalnych uczniowie mają zapewniony akompaniament w miarę potrzeb wynikających ze stopnia zaawansowania pracy nad utworem w ramach normalnej ceny zajęć.
Godziny zajęć indywidualnych uzgadniane są z zainteresowanymi.

Opłaty

Opłaty miesięczne (od września do czerwca) za zajęcia indywidualne w Autorskiej Szkole Muzycznej są stałe i należy je wnosić do 1 dnia każdego miesiąca.

Prowadzimy też zajęcia wakacyjne. Zajęcia te są ustalane indywidualnie w ramach potrzeb zgłoszonych przez uczniów oraz dostępności pedagogów.

Autorska forma kształcenia oparta na wieloletniej tradycji oraz nowatorskim doświadczeniu pedagogicznym

Naszym celem jest przedstawienie osiągnięć muzycznych na estradzie, bez negatywnej tremy. Uczymy na podstawie tradycję pedagogiczną oraz osiągnięcia współczesnej pedagogiki instrumentalnej. Kształcenie prowadzone przez naszą Szkołę Muzyczną jest prowadzone przez profesjonalnych pedagogów z wykształceniem muzycznym, którzy są koncertującymi muzykami. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie najwyższej jakości nauczania. Poprzez wieloletnie stosowanie takiej formy edukacji, uczeń rozwija się pod okiem wybranego pedagoga, mając cały czas kontakt z informacjami przekazywanymi przez nauczyciela.

Brak stresujących egzaminów w ramach naszego autorskiego programu

Forma stresujących egzaminów wewnętrznych nie jest częścią planu kształcenia oferowanego przez naszą placówkę. Każdy z naszych uczniów ma okazje sprawdzić swój postępy w nauce na jednym z wielu koncertów
Unisono Szkoły Muzycznej, które odbywają się cyklicznie minimum 5 razy w roku.

Zdjęcia oraz nagrania z poszczególnych koncertów (uczniów i pedagogów) są
dostępne w zakładce galeria.

Rozwój wrażliwości muzycznej

Dbałość o rozwój wrażliwości muzycznej ucznia jest dla nas podstawowym ukierunkowaniem pracy pedagogicznej. Repertuar utworów dobierany jest przez pedagoga pod kątem predyspozycji ucznia, z myślą o ich rozwoju. Stanowi to bazę, na której można budować rozwój techniki instrumentalnej lub wokalnej ucznia.

Wieloletnie doświadczenie, autorski program oraz koncertująca kadra pedagogiczna stanowi fundament sukcesu Unisono na płaszczyźnie kształcenia muzycznego.

Przykładamy dużą uwagę do jakości naszego kształcenia