Katarzyna Tarkowska Lekcje Wiolonczeli

nauka wiolonczeli warszawa

Katarzyna Tarkowska, nauczycielka wiolonczeli w Autorskiej Szkole Muzycznej Unisono w Warszawie. Egzamin dyplomowy z instrumentu głównego – wiolonczeli, obroniła na ocenę z wyróżnieniem.

Do jej najważniejszych dotychczasowych osiągnięć należą m.in.:

I miejsce w V Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Wiolonczelistów w Ełku w 2014r.,

III miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym w Sochaczewie w 2015r.,

III miejsce w VII edycji tego konkursu w 2017r.,

III miejsce w XVII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach w 2017r.,

nagroda Grand Prix na VII Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Wiolonczelistów w Ełku w 2018r,

I miejsce na XXV Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy w 2018r. 

Staże

Odbyła staż w Conservatório Profesional de Musica Jacinto de Toledo (Hiszpania) w 2017r.W ramach programu Power VET ,,Music without frontiers 2” w klasie prof. Michała Dmochowskiego. 

Mistrzowskie Warsztaty

Brała czynny udział w mistrzowskich Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu regularnie od 2012r. u prof. Piotra Hausenplasa 
oraz w XI edycji Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych w Łomży w 2016r. u profesora Andrzeja Zielińskiego. Doskonaliła swoje umiejętności na lekcjach mistrzowskich wybitnych wiolonczelistów, takich jak prof. Piotr Hausenplas, prof. Kazimierz Michalik, prof. Tomasz Strahl oraz prof.Andrzej Zieliński. Grała w teatrze repertuarowym oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Staże

Odbyła staż w Conservatório Profesional de Musica Jacinto de Toledo (Hiszpania) w 2017r.
W ramach programu Power VET ,,Music without frontiers 2” w klasie prof. Michała Dmochowskiego. 
Ponadto od 2013r. studiuje w  klasie śpiewu operowego u prof. Izabelli Jaszczułt-Kraszewskiej. Brała udział w lekcjach mistrzowskich u prof. Jolanty Janucik.
Śpiewała na uroczystej mszy z okazji Jubileuszu 70-lecia Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.