Misja Naszej Szkoły Muzycznej

misja uniono, szkoły muzycznej w warszawie, zofia zwolińska, uczennica, fortepian, akompaniament

Nasza misja to prawdziwa muzyka. Zdjęcie przedstawia dyrektor Unisono Zofię Zwolińską wraz ze swoją uczennicą podczas koncertu dorocznego.

Nasza szkoła muzyczna jest otwarta na potrzeby ludzi pragnących wprowadzić swoje dzieci w świat piękna. To nasza misja. Miejsce, które stwarza szansę harmonijnego rozwoju osobowości, a także rozszerza i pogłębia wrażliwość estetyczną. Misja, którą realizujemy od 2008 roku.

Gra na instrumencie muzycznym jest nie tylko wspaniałą przygodą w świecie muzycznym. Nauka muzyki jest również doskonałym treningiem dla szarych komórek. Muzycy muszą bowiem czytać i zapamiętywać zapis nutowy, grać równo i w odpowiednim tempie oraz koordynować swoje wykonanie z wykonaniem innych osób. Dzięki temu muzycy łatwiej wyławiają znaczące informacje z hałasu niż osoby, które nie mają takich doświadczeń. Okazuje się, że ta umiejętność wpływa na inne funkcje poznawcze, takie jak uczenie się, język, pamięć oraz większą neuroplastyczność wielu obszarów mózgu.

Zależy nam na nauce, która przekuta jest w prawdziwą zdolność artystyczną. Nasi uczniowie cyklicznie grają na koncertach organizowanych przez Unisono. Dzięki temu doskonalą swe umiejętności na estradzie. Zapraszamy do zakładki galeria.

Dzieci, które uczą się gry na instrumentach, mają większy zasób słownictwa i lepiej czytają. Trening muzyczny wydaje się wzmacniać te same procesy neuronalne, które są zaburzone u dzieci z dysleksją oraz mających problemy zrozumieniem mowy w hałasie.

Misja Autorskiej Szkoły Muzycznej Poparta Badaniami

misja, unisono gitarzyści, szkoła muzyczna

Badania amerykańskich socjologów i psychologów potwierdziły tezę o dobroczynnym wpływie intensywnej nauki gry na instrumencie na kształtowanie psychiki dziecka. Z badań tych wynika niezbicie, iż byli uczniowie szkół muzycznych w wieku dojrzałym, wyróżniają się umiejętnością koncentracji, odpornością na stres, umiejętnością wyznaczania celów i konsekwencją w ich osiąganiu.

Skrzypce, gitara, fortepian, flet – nieważne jaki instrument muzyczny wybierzemy. Liczy się sama gra, ona rozwija nasz mózg. Nasza misja oparta jest na badaniach, których skrót i link do pełnej wersji znajdą państwo poniżej.

Naukowcy z Northwestern University dokonali przeglądu badań dotyczących wpływu treningu muzycznego na mowę, pamięć, uwagę i wyrażanie emocji. Wyniki ich analizy można znaleźć w czasopiśmie „Nature Reviews Neuroscience”. Badania wyraźnie sugerują, że połączenia neuronów, które tworzą się podczas treningu muzycznego, usprawniają nasz najważniejszy organ. „Mózg nie jest w stanie przetworzyć wszystkich bodźców sensorycznych, które stale go zalewają, dlatego musi prowadzić selekcję i wybierać te najważniejsze” – uważa Nina Kraus, autorka przeglądu, dyrektor Auditory Neuroscience Laboratory na Northwestern University.


Badania na temat wpływu muzyki

Nina Kraus and Bharath Chandrasekaran,  “Nature Review Neuroscience” 11, 599-605 (August 2010)
Tłumaczenie, fragmentu:

„Efekty treningu muzycznego w odniesieniu do plastyczności mózgu wzbudzają wiele emocji, czego dowodem jest popularność książek na ten temat wśród naukowców i szerokiej publiczności. Badania neurologiczne wykazały, że trening muzyczny prowadzi do zmian w całym systemie słuchowym, które przygotowują muzyków do wyzwań słuchowych wykraczających poza przetwarzanie muzyki. Ten efekt treningu muzycznego sugeruje, że podobnie jak ćwiczenia fizyczne i ich wpływ na sprawność ciała, muzyka jest zasobem, który tonizuje mózg do sprawności słuchowej. Dlatego rola muzyki w kształtowaniu indywidualnego rozwoju zasługuje na uwagę.”

nature

Długotrwałe efekty nauki muzyki

Szkolenie muzyczne wpływa nie tylko na domenę słuchową, ale także na inne domeny poznawcze, w tym umiejętności motoryczne i język. Jednym z powodów zdolności muzyki do wpływania na szeroki zakres systemów poznawczych jest to, że rekrutuje ona różne obszary mózgu, które są powiązane z tymi domenami.

Związek muzyki z wydajnością motoryczną zaobserwowano w wielu kulturach. Wykazano, że trening muzyczny poprawia ogólne funkcjonowanie neuronalne, takie jak lepsza koncentracja uwagi i lepsze, szybsze przetwarzanie informacji. Oprócz poprawy funkcjonowania neuronów u dzieci z ADHD, trening muzyczny pomaga również poprawić wyniki IQ i umiejętności czytania. Wpływ treningu muzycznego na rozwój języka jest jednym z najczęściej badanych tematów w dziedzinie muzyki i neurobiologii. Trening muzyczny może wpływać zarówno na werbalne, jak i niewerbalne aspekty funkcjonowania językowego (np. artykulacja) poprzez wpływ na przetwarzanie słuchowe i systemy kontroli motorycznej, a także poprzez wpływ na systemy pamięci zaangażowane w uczenie się nowych informacji (np. werbalna pamięć robocza).

Na przykład, dzieci, które uczyły się gry na pianinie, osiągały lepsze wyniki w testach słownictwa niż ich rówieśnicy. Przypisano to usprawnieniu werbalnej pamięci roboczej, które nastąpiło dzięki treningowi muzycznemu. Co więcej, przedszkolaki uczęszczające na lekcje gry na pianinie osiągały lepsze wyniki w zadaniach dotyczących świadomości fonologicznej, szczególnie w zakresie rozróżniania dźwięków mowy, co przypisywano zwiększonej pojemności słuchowej pamięci operacyjnej, którą uzyskano dzięki treningowi muzycznemu.

O Unisono Autorskiej Szkole Muzycznej

Nasza placówka funkcjonuje nieprzerwanie od 2008 roku, prowadząc zajęcia muzyczne oraz przygotowując do międzynarodowych egzaminów i z pewnością podąża za ustanowioną misją.

Międzynarodowe egzaminy są dobrowolne

Przystępowanie do egzaminów prowadzonych na całym świecie przez Radę Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych (ABRSM) jest dobrowolne. Podobnie jak przygotowanie programu do tych egzaminów.

Przygotowujemy co roku uczniów do międzynarodowych egzaminów w zakresie egzaminów instrumentalnych oraz z zakresu teorii muzyki.

Nasi uczniowie przystępujący do międzynarodowych egzaminów ABRSM zdają je z wysoką lokatą.

Na temat międzynarodowego akceptowania egzaminów oraz ich formy mogą dowiedzieć się państwo więcej na stronie partnera. Ponieważ są to cenione egzaminy, uczeń posiadający dyplom ABRSM może podjąć kształcenie w szkołach i uczelniach muzycznych na całym świecie.

Koncerty

Misja zakłada też rozwój gry poprzez aktywny udział w koncertach. Szkoła muzyczna prowadzi kształcenie ukierunkowane na przede wszystkim na przygotowanie uczniów do występów koncertowych przed publicznością. Stanowi to niezwykłą motywację do pracy nad repertuarem na każdym poziomie nauczania. Koncert, na którym uczniowie występują, jest radosnym przeżyciem oraz  zwieńczeniem wcześniejszych, codziennych trudów ćwiczenia w domu.
Wkładamy dużo pracy w przygotowanie cyklicznych koncertów, które organizowane są w Dworku Fangora w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie. Takie kształcenie eliminuje stres, wytwarzany na egzaminach instrumentalnych lub wokalnych.

Spotkajmy się w Dworku Fangora podczas kolejnych koncertów!

Nie stosujemy stresujących ocen

W naszej placówce nie ma też miejsca na ewaluację, czyli wystawianie ocen semestralnych. Nie wystawiamy  także stopni na lekcjach. Oceny swoich występów przed publicznością dokonuje sam uczeń, a samoświadomość poziomu, jaki reprezentuje motywuje go do dalszej pracy. Wyrażamy jedynie zgodę na prawdziwą muzykę.

Czasem, na koncertach mamy grają wspólnie ze swoimi dziećmi.

Mistrzowska kadra nauczycielska

Nauczyciele prowadzący lekcje w Unisono Autorskiej Szkole Muzycznej są koncertującymi muzykami, odnoszącymi sukcesy również na arenie międzynarodowej. Wszyscy nauczyciele posiadają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne oparte na prawdziwym dziedzictwie polskiej metodyki nauczania, która jest wysoko ceniona na świecie. Każdy z naszych pedagogów posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami. Opinie kadry Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, na temat naszych pedagogów świadczą o najwyższym poziomie prowadzonych zajęć. Dużą wagę przywiązujemy do indywidualnej pracy ucznia z pedagogiem, jednoczenie starając się przełamać stresujący szkolny model kształcenia.

W linku poniżej znajdą państwo profile nauczycieli. Serdecznie zapraszamy też do kontaktu telefonicznego w zakresie prowadzonych zajęć z nauki gry śpiew. Niezależnie czy to lekcje gry na pianinie, gitarze, flecie czy też nauka gry na skrzypcach, zawsze zależy nam na najwyższym poziomie.

Poznaj naszych nauczycieli klikając w ten link

Nauka muzyki oparta na wieloletniej tradycji

Unisono Szkoła Muzyczna Warszawa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych kształceniem muzycznym. Nigdy nie rezygnujemy z profesjonalnego nauczania, gdyż tylko wtedy uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i – w konsekwencji – przeżywać radosne spotkanie z Muzyką.

Szeroki wybór zajęć instrumentalnych oraz wokalnych

Bardzo dużą wagę przykładamy, by prowadzone przez nas zajęcia były na najwyższym poziomie. Jednoczenie jesteśmy w stanie zaoferować lekcje nauki gry na gitarze, skrzypcach, fortepianie, flecie poprzecznym, wiolonczeli oraz zajęcia ze śpiewu operowego, oraz jazzowego.

Dlatego nauka w Unisono jest wyjątkowa, co można zauważyć, czytając pozytywne opinie. Przede wszystkim kadra Unisono jest dumna z wieloletniej działalności na najwyższym poziomie potwierdzony międzynarodową akredytacją. „Wycofaliśmy się z kształcenia publicznego.” – Nigdy nie wybraliśmy drogi szkoły publicznej, pomimo dużych dofinansowań jakie te szkoły otrzymują, gdyż zależy nam na najwyższym poziomie kształcenia i pełnej niezależności w kształtowaniu rozwoju artystycznego uczniów. Zależy nam na rozwoju artystycznym naszych podopiecznych.

Poznaj naszych nauczycieli!


Nasze koncerty i wydarzenia

Szanowni Państwo, wszelkie informacje na temat odbytych koncertów znajdą państwo w zakładce Galeria, zaś na temat nadchodzących w zakładce Aktualności.

Prowadzimy naukę dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych.

1.) Duet Robin i Eliasz - Koncert Kolędowy 2019 Unisono