Misja Naszej Szkoły Muzycznej


misja szkoły muzycznej, zofia zwolińska, uczennica, fortepian, akompaniamentNasza szkoła muzyczna jest otwarta na potrzeby ludzi pragnących wprowadzić swoje dzieci w świat piękna. Miejsce które stwarza szansę harmonijnego rozwoju osobowości, a także rozszerza i pogłębia wrażliwość estetyczną. To nasza misja, którą realizujemy od 2009 roku.

Gra na instrumencie muzycznym jest nie tylko wspaniałą przygodą w świecie muzycznym. Nauka muzyki jest również doskonałym treningiem dla szarych komórek. Muzycy muszą bowiem czytać i zapamiętywać zapis nutowy, grać równo i w odpowiednim tempie oraz koordynować swoje wykonanie z wykonaniem innych osób. Dzięki temu muzycy łatwiej wyławiają znaczące informacje z hałasu niż osoby, które nie mają takich doświadczeń. Okazuje się, że ta umiejętność wpływa na inne funkcje poznawcze, takie jak uczenie się, język, pamięć oraz większą neuroplastyczność wielu obszarów mózgu.

Dzieci, które uczą się gry na instrumentach, mają większy zasób słownictwa i lepiej czytają. Trening muzyczny wydaje się wzmacniać te same procesy neuronalne, które są zaburzone u dzieci z dysleksją oraz mających problemy zrozumieniem mowy w hałasie.

Badania amerykańskich socjologów i psychologów potwierdziły tezę o dobroczynnym wpływie intensywnej nauki gry na instrumencie na kształtowanie psychiki dziecka. Z badań tych wynika niezbicie, iż w wieku dojrzałym byli uczniowie szkół muzycznych wyróżniają się umiejętnością koncentracji, odpornością na stres, umiejętnością wyznaczania celów i konsekwencją w ich osiąganiu.misja, unisono gitarzyści, szkoła muzyczna

Skrzypce, gitara, fortepian, flet – nieważne jaki instrument muzyczny wybierzemy. Liczy się sama gra, ona rozwija nasz mózg.

Naukowcy z Northwestern University dokonali przeglądu badań dotyczących wpływu treningu muzycznego na mowę, pamięć, uwagę i wyrażanie emocji. Wyniki ich analizy można znaleźć w czasopiśmie „Nature Reviews Neuroscience”. Badania wyraźnie sugerują, że połączenia neuronów, które tworzą się podczas treningu muzycznego, usprawniają nasz najważniejszy organ. „Mózg nie jest w stanie przetworzyć wszystkich bodźców sensorycznych, które stale go zalewają, dlatego musi prowadzić selekcję i wybierać te najważniejsze” – uważa Nina Kraus, autorka przeglądu, dyrektor Auditory Neuroscience Laboratory na Northwestern Uniyersity.

 

Abstract from the above:

“The effects of music training in relation to brain plasticity have caused excitement, evident from the popularity of books on this topic among scientists and the general public. Neuroscience research has shown that music training leads to changes throughout the auditory system that prime musicians for listening challenges beyond music processing. This effect of music training suggests that, akin to physical exercise and its impact on body fitness, music is a resource that tones the brain for auditory fitness. Therefore, the role of music in shaping individual development deserves consideration”.

Logo Unisono Szkoła Muzyczna Warszawa, Unisono, Lekcje Muzyki