Zofia Zwolińska Lekcje Skrzypiec

Założycielka Autorskiej Szkoły Muzycznej, Dyrektor. Prowadzi indywidualne lekcje skrzypiec.

zofia zwolińska, lekcje skrzypiec warszawa

Mistrzowskie Lekcje Skrzypie w Warszawie

Skrzypaczka koncertująca solo oraz we współpracy z innymi solistami. Dyrektor Autorskiej Unisono Szkoły Muzycznej, prowadząca lekcje skrzypiec w Warszawie.

Występowała z orkiestrami symfonicznymi w Kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Wenezuela).

50 lat doświadczenie w kształceniu muzyków ze światowymi osiągnięciami

Od roku 1966 nieprzerwanie uczy gry na skrzypcach prowadząc lekcje skrzypiec na różnych poziomach zaawansowania. Bardzo ceni sobie wprowadzanie w tajniki gry skrzypcowej uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę, gdyż unikają oni wówczas żmudnej i niewdzięcznej konieczności korygowania błędnych nawyków.

Założycielka Unisono Autorskiej Szkoły Muzycznej, w której realizuje swoją wizję kształcenia artystycznego od roku 2009. Działalność pedagogiczną rozpoczęła jeszcze w czasie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej , obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Swe wieloletnie doświadczenie muzyczne oraz pedagogiczne przekłada na mistrzowskie lekcje skrzypiec prowadzone w Naszej Szkole.

Biografia

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. W czasie studiów pracowała na instrumencie pod kierunkiem prof. Zenona Bąkowskiego, docenta Stanisława Kawalli, a na roku dyplomowym pod kierunkiem światowej sławy pedagoga i wirtuoza profesora Tadeusza Wrońskiego. Po studiach doskonaliła umiejętności gry skrzypcowej pod kierunkiem profesora Henryka Palulisa.

Uczestniczyła czynnie, grając na instrumencie, w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Olega Krysę. Już w czasie studiów podjęła pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej i odtąd nieprzerwanie uczy gry na skrzypcach. Prowadziła lekcje skrzypiec z uczniami na wszystkich szczeblach szkolnictwa artystycznego.

Lekcje skrzypiec to jej pasja

lekcje skrzypiec w Warszawie, Trio Skrzypcowe, Zofia Zwolińska Z UczniamiPedagogika to – obok gry na skrzypcach – jej druga pasja. Wśród jej uczniów znajdują się znakomici soliści koncertujący na całym świecie, członkowie prestiżowych orkiestr, profesorowie uniwersytetów muzycznych w Kraju i zagranicą. Bezpośrednio po studiach – w trakcie Studium Asystenckiego w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie – pracowała ze studentami klas skrzypiec. Uczyła gry na skrzypcach także za granicą: w Wenezueli i Niemczech.

Przez wiele lat była kierowniczką Sekcji Instrumentów Strunowych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Jest autorką pracy „Preliminaria metodyczne”  traktującej o tajnikach gry skrzypcowej.

Wyjątkowa Atmosfera Unisono

Umiejętności i autorytet Zofii Zwolińskiej powoduje, że wszystkie lekcje skrzypiec to wyjątkowe spotkania mistrzyni z uczniem. Założycielka Szkoły Unisono Warszawa dokłada wszelkich starań aby każde zajęcia były wykorzystane jak najlepiej. Budowaniu techniki gry skrzypcowej towarzyszy praca nad rozwojem wrażliwości artystycznej ucznia, z uwzględnieniem jego preferencji muzycznych na dalszym etapie nauki.

Rekomendacje

Poniżej zamieszczone są rekomendacje profesorów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Rekomendacja Profesora UMFC Tadeusza Gadziny

Tadeusz Gadzina
Profesor Zwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Miałem okazję zapoznać się z systemem pracy pedagogicznej Zofii Zwolińskiej. Na podstawie tych obserwacji z satysfakcją stwierdzam, że wiedza Pani Zofii Zwolińskiej dotycząca fizjologii gry skrzypcowej oraz technologii pracy na instrumencie sięga właściwego poziomu nauczycieli akademickich, a w niejednym problemie pogłębiona jest o przemyślenia godne najtęższych umysłów parających się sztuką gry skrzypcowej.

Źródłem tej wiedzy z pewnością są Jej studia wyższe pod kierunkiem takich autorytetów jak prof. prof. Tadeusz Wroński, Zenon Bąkowski oraz Stanisław Kawalla, jak również poszerzanie jej od strony praktycznej i teoretycznej poprzez kontakty z dydaktykami zagranicznymi, których napotykała na drodze swej kariery wykonawczej i pedagogicznej.

Pani Zofia Zwolińska ma ponadto znakomity kontakt z uczniami, którzy na lekcjach śmiało i ze znajomością tematu dyskutują o problemach skrzypcowych, a jednocześnie z nie małą dozą zabawy poddają się sugestiom swej Pani, by zrozumieć muzykę jako scenkę ze swojego życia dziecięcego lub fragment dobrze znanej bajki. Słowem, te wszystkie elementy pedagogicznej gry, które mają na celu przybliżenie i uatrakcyjnienie uczniowi wykonanie utworu są tu obecne, co uważam za najważniejszą cechę naszego działania.

To zaś, że przy tym wszystkim Pani Zofia Zwolińska nie pozwala na najmniejsze uchybienie do praw fizjologii gry – jest bezcenne. Znana jest bowiem wszystkim udręka, jaką stanowią zdolni uczniowie, jeśli cały swój talent utopią w nienaturalności aparatu skrzypcowego. Oni właściwie są skazani na niepowodzenia, nie zawsze bowiem uda się na studiach poprawić to zło, którym nasiąknie dziecko drogą niewłaściwej edukacji początkowej.

Pani Zwolińska należy do tych nielicznych pedagogów, którym my – nauczyciele akademiccy – zawdzięczamy prawidłowo grających kandydatów.

Rekomendacja Profesora UMFC Krzysztofa Bąkowskiego

Profesor Zwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
Koncertmistrz Filharmonii Narodowej w Warszawie

Zofia Zwolińska uczyła mnie gry na skrzypcach w szkole podstawowej. Bardzo dobrze pamiętam te lekcje i wspominam je z przyjemnością. Pamiętam uśmiech Zosi i to że była ciepła i miła, a dla małego dziecka jest to nie do przecenienia. Jeśli chodzi o umiejętności, to fakt że mój tata – profesor wtedy wyższej szkoły muzycznej – wysłał mnie do Zosi na naukę, mówi sam za siebie. Zosia sama uczyła się u największych polskich profesorów, m.in. Tadeusza Wrońskiego, co jest dla mnie gwarantem profesjonalizmu. Mogę z pełnym przekonaniem polecać naukę u Zofii Zwolińskiej i jestem pewien, że młodzi adepci skrzypiec będą uczeni w sposób odpowiedzialny i z pełnym oddaniem.

Lekcje skrzypiec w Unisono

Poprzez wieloletnie doświadczenie w nauczaniu skrzypiec Zofia Zwolińska operuje autorkim programem nauczania który jest dostosowywany do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Zajęcia skrzypcowe, jak też z każdego innego instrumentu prowadzone są indywidualnie.