W minionym roku szkolnym 2015/2016 pięcioro uczniów naszej Szkoły przystąpiło do międzynarodowych egzaminów Rady Brytyjskich Szkół Muzycznych ABRSM. Wszyscy uczniowie zdali, dwoje z nich otrzymało notę bardzo dobrą.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wszyscy znowu rozpoczynają przygotowania do kolejnych egzaminów.
W tym roku grupa uczniów naszej Szkoły przystępujących do egzaminów ABRSM będzie jeszcze liczniejsza.