ABRSM – Wszyscy Zdali Egzaminy

ABRSM, Associated Board of the Royal Schools of Music Logo
W minionym roku szkolnym 2015/2016 pięcioro uczniów naszej Szkoły przystąpiło do międzynarodowych egzaminów Rady Brytyjskich Szkół Muzycznych ABRSM. Zapraszamy do kliknięcia w link aby zapoznać się z ogranizacją. Wszyscy uczniowie zdali, dwoje z nich otrzymało notę bardzo dobrą. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wszyscy znowu rozpoczynają przygotowania do kolejnych egzaminów.

W tym roku grupa uczniów naszej Szkoły przystępujących do egzaminów ABRSM będzie jeszcze liczniejsza. Zależy nam na współpracy z tą cenioną organizacją.

Edukacja muzyczna jest ważna dla rozwoju umiejętności umysłowych i fizycznych. Egzaminy, które reprezentują rzeczywiste umiejętności są niezbędne do zdobycia pozycji w wyższej edukacji muzycznej. Niewątpliwie, jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy zdają egzaminy i otrzymują doskonałe oceny. To pokazuje, że bez presji można osiągnąć wielkie sukcesy w świecie muzycznym. Podobnie do innych dziedzin, konsekwentna praca daje efekty. Godnym uwagi jest fakt iż uczniowie prowadzą swoją muzyczną przygodę z Unisono dłuższy czas, podejmując kolejne stopnie testów ABRSM.

Czym jest egzamin ABRSM?

Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) to międzynarodowa komisja egzaminacyjna z zakresu muzyki, która oferuje stopniowane egzaminy z muzyki klasycznej.

ABRSM został założony w 1889 r. w celu „zapewnienia profesjonalnego systemu egzaminacyjnego w celu zachęcania i rozwijania wykonawstwa muzycznego, kompozycji, nauczania i stypendiów”.

Oferuje również dyplomy, występy koncertowe, konkursy i warsztaty w Wielkiej Brytanii.

Egzaminy są uznawane na całym świecie, więc studenci mogą uczyć się do egzaminu, nawet jeśli nie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Na całym świecie jest ponad milion kandydatów do egzaminów. Egzaminatorzy pochodzą z całego świata, aby zapewnić uczciwe testy. Jednorazowo istnieje około 70 krajów członkowskich, w których egzaminy ABRSM oferowane są kandydatom na pięciu kontynentach.

Dlaczego warto zdać egzamin muzyczny ABRSM?

Egzaminy z edukacji muzycznej różnią się wartością w zależności od tego, co chcesz robić dalej. Zdanie egzaminu przez ABRSM będzie dowodem silnego rozeznania w wiedzy, umiejętnościach i technikach muzycznych. Pomoże Ci to wyróżnić się, gdy ubiegasz się o studia lub próbujesz podjąć zawód, który wymaga formalnych kwalifikacji. Warto zdać wszystkie rodzaje egzaminów muzycznych, ponieważ są one opracowywane przez ekspertów, którzy wiedzą, co jest potrzebne do osiągnięcia przyszłych celów. Noty z egzaminów muzycznych akceptowane się w większości kontynentów muzycznych. Najwyższy poziom egazminacji (Grade 8) pozwala na podjęcie studiów wyższych i jest równoznaczy z międzynarodową maturą muzyczną, pozwalając przykłądowo na studia w Berklee Collage Of Music.

Najwyższy poziom kształcenia, który przygotowuje do międzynarodowych egzaminów ABRSM

Reasumując zależy nam na najwyższym poziomie nauki muzyki. Bezsprzecznie efekty widać w postaci sukcesów naszych uczniów.
To, co oferujemy studentom, to szeroko zakrojone szkolenia z zakresu technik dźwiękowych, teorii muzyki, oraz nauki muzyki i śpiewu.  Zapewniamy edukację muzyczną na najwyższym poziomie w środowisku, w którym uczniowie rozwijają się harmonijnie. Wszyscy nasi nauczyciele mają doświadczenie i praktykę w dziedzinie koncertów. To połączenie ogromnego entuzjazmu muzycznego i studenckiego, troski o wysokiej jakości produkt daje w efekcie wybitną profesjonalną edukację muzyczną. Egzaminy ABRSM są dobrym krokiem w stronę profesjonalnej kariery muzycznej, gdyż akceptowane są przez większość krajów. Poziom 8, (grade 8) stanowi furtkę do uczelni wyższych w większości rozwiniętych krajów, w tym USA, Niemiec, Wielkie Brytanii, Japonii, i innych.

Oficjalna współpraca

Unisono Autorska Szkoła Muzyczna jest oficjalnym partnerami ABRSM, przygotowujemy kompleksowo do egzaminów, które są honorowane w największych uczelniach muzycznych na świecie, w tym Berkley College Of Music.

Królewskie Szkoły Muzyczne mają długą historię.

Associated Board of the Royal Schools of Music to światowej sławy organizacja zajmująca się muzykami i edukacją muzyczną. Od wielu lat uczymy studentów muzyki, przygotowując do egzaminów ABRSM. Zachęcamy, abyś został jednym z naszych uczniów i zdał egzaminy z ABRSM! Dzięki tym egzminom uczniowie są w stanie podjąć edukacje muzyczną na całym świecie. Przykładem może być Berklee Collage Of Music, który przyjmuje uczniów, którzy ukończyli poziom 8 (Grade 8).

Geneza ABRSM

ABRSM jest jedyną komisją egzaminacyjną w dziedzinie muzyki klasycznej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, cieszącą się międzynarodową renomą dzięki wysokiej jakości, która przeprowadza egzaminy. ABRSM została zapoczątkowana w 1889 roku. Zapewnia szeroki zakres kwalifikacji, od poziomu początkowego do podyplomowego, które zostały opracowane z myślą o potrzebach wszyscy uczniowie od początkujących do tych, którzy nie są specjalistami, do tych, którzy pobierają lekcje od kilku lat i chcą rywalizować na najwyższym poziomie w swojej dyscyplinie.

Czemu Egazaminy Brytyjskiej Królewskiej Rady Szkoł Muzyki?

Egzaminy ABRSM są standardem w edukacji muzycznej, uznawanym na całym świecie. Pomagają one uczniom osiągnąć ich muzyczne cele, umożliwiają im kontynuowanie kariery muzycznej i pomagają w otrzymywaniu stypendiów. Są to egzaminy muzyczne z oceną, które pozwalają śledzić postępy w nauce. Audyty pomogą Ci zidentyfikować pozycje, które wymagają dodatkowego szkolenia. Egzamin ABRSM jest kompilacją różnych testów, które mają wykazać zrozumienie testowanych przedmiotów. Jeśli posiadasz umiejętności pozwalające na zdanie tych egzaminów, to znaczy, że znasz materiał i rozumiesz pojęcia. Wiedzę można wykazać poprzez rzeczywistą praktykę, a umiejętności – poprzez występy.
 
Celem egzaminów ABRSM jest zapewnienie muzykom wiarygodnego i spójnego sposobu mierzenia ich postępów. Jest wiele powodów, dla których ważne jest, aby dzieci uczyły się muzyki. Po pierwsze, może pomóc w poprawie umiejętności komunikacyjnych. Po drugie, może zwiększyć kreatywność i szczęście. Wreszcie, może rozwijać umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
Egzaminy ABRSM zapewniają dzieciom rzetelny sposób mierzenia postępów. Egzaminy są oparte na uznanych międzynarodowych standardach, dzięki czemu są odpowiednie dla wszystkich poziomów umiejętności muzycznych. Pozwalają również dzieciom porównywać swoje wyniki z innymi w klasie lub orkiestrze, co może pomóc im poprawić ich wydajność.
 
Dlaczego testy ABRSM są ważne dla mojego rozwoju jako muzyka?
 
Testy te są niezbędne, ponieważ ujawniają możliwości danej osoby po zagraniu skomplikowanej muzyki na wysokim poziomie. Są one również pomocne, ponieważ pozwalają kandydatom na studia dostać się do przemysłu muzycznego na uniwersytetach. Radzę moim uczniom, by zachęcali ich do przygotowania się do egzaminów i opanowania odpowiedzi.
 
W części teoretycznej egzaminu osoba egzaminowana jest proszona o zagranie krótkich fragmentów utworów klasycznych, a egzaminator zadaje pytania, aby ocenić, czy kandydat jest w stanie zrozumieć te utwory w oparciu o zalecane wymagania, wymienia z innymi nauczycielami akademickimi informacje na temat pytań testowych i przekazuje uwagi. W części wykonawczej egzaminu, egzaminator konstruuje pytania i ocenia umiejętności kandydata w zakresie wykonania, zarówno z wcześniej ustalonych utworów klasycznych, jak i z nowych, przygotowanych przez zdającego. Egzaminy ABRSM dają rzetelny obraz biegłości muzyka.
 
Pomagają również muzykowi rozpoznać obszary wymagające poprawy, umożliwiając wzmocnienie tych konkretnych umiejętności. Egzaminy ABRSM są również korzystne, ponieważ umożliwiają śledzenie rozwoju. Część wykonawcza egzaminu ma na celu sprawdzenie zdolności kandydata do wykonania krótkiego fragmentu utworu muzycznego. Kandydaci, którzy wykażą się opanowaniem wszystkich części, otrzymują dyplom ABRSM.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą Ofertą, w której są też informacje na temat ABRSM.

Czemu egazminy ABRSM mają wpływ na muzyczną karierę

Egzaminy ABRSM to najważniejsze i najszerzej stosowane na świecie standardy przyjęć do szkół muzycznych. Mierzą gotowość dziecka do nauki muzyki i są wskaźnikiem jego zdolności do postępu i sukcesu w programie muzycznym. Certyfikacje są ważne dla szkół muzycznych, ponieważ umożliwiają dzieciom naukę muzyki. Mierzą stopień opanowania teoriimuzyki przez dziecko i mogą pokazać, czy dziecko jest gotowe do nauki bardziej zaawansowanej teorii muzyki. Egzaminy ABRSM pomagają także nauczycielom zdecydować, które dzieci powinny kontynuować naukę muzyki, a które nie. Istnieje wiele powodów, dla których rodzice powinni dbać o egzaminy ABRSM, które zdało ich dziecko.

Auty egzaminów ABRSM

Oto pięć najważniejszych:

 • Egzaminy ABRSM mierzą umiejętności muzyczne dziecka i mogą pomóc mu przejść do wyższych kursów muzycznych
 • Są uznawane na arenie międzynarodowej, więc jeśli Twoje dziecko chce studiować za granicą, potrzebuje dobrych wyników egzaminu;
 • Mogą dostarczyć cennych informacji zwrotnych dla dzieci, które chcą kontynuować naukę muzyki po szkole;
 • Dają poczucie osiągnięcia muzycznego.
 • Oceniają, czy dziecko posiada podstawowe umiejętności potrzebne do skutecznej nauki muzyki. Pomagają określić, które dzieci powinny być umieszczone w klasach początkujących, fundacyjnych lub zaawansowanych, lub oferowane stypendia do szkoły muzycznej.
 • Pokazują również, które dzieci mają potencjał do osiągnięcia doskonałości w nauce muzyki. Jest to bardzo cenna informacja dla edukatorów muzycznych, ponieważ pozwala im wcześnie zidentyfikować utalentowanych uczniów i zapewnić im jak najlepsze możliwości rozwoju muzycznego.
 • Mogą pomóc dziecku znaleźć nauczyciela muzyki, który będzie w stanie rozwijać jego umiejętności w najlepszy możliwy sposób.
 • Dostarczają również dziecku informacji o jego własnym poziomie umiejętności. Mogą być zaskoczeni, gdy dowiedzą się, że nie są tak dobrzy w muzyce, jak myśleli, i że jest wiele do zrobienia.
 • Rozwijąją dyscyplinę i koncentrację poprzez przygotowanie do materiału. Jeśli dziecko pomyślnie zda egzaminy ABRSM, da mu to dobry punkt odniesienia, na podstawie którego może mierzyć swoje postępy w czasie.

Dlaczego egzaminy muzyczne są cenne?

Ten artykuł dotyczy korzyści płynących z egzaminu muzycznego. Zbadamy, co może zrobić dla Ciebie egzamin muzyczny i jak może pomóc w osiągnięciu Twoich celów. Egzaminy muzyczne są cenne, ponieważ pomagają pracować nad umiejętnościami, wiedzą i zrozumieniem teorii muzyki.

Egzaminy muzyczne są cenne z wielu powodów, od budowania pewności siebie w wykonawstwie po zdobywanie umiejętności kompozycji. Umożliwiają dzieciom mierzenie swoich postępów za pomocą muzyki i sprawdzanie, jak sobie radzą w danym przedmiocie. Dają również nauczycielom i rodzicom możliwość śledzenia postępów swoich dzieci. Poza tym egzaminy muzyczne zapoznają dzieci z różnymi rodzajami muzyki i zapoznają z najlepszymi praktykami muzyków z całego świata. Egzaminy muzyczne przynoszą korzyści nie tylko uczniom, ale także nauczycielom muzyki. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić postępy swojego dziecka lub rozwinąć jego umiejętności jako początkującego muzyka, powinieneś zapisać je na program egzaminu muzycznego. Egzamin może opierać się na określonym poziomie, takim jak grade 1 lub grade 8, który wymaga opanowania różnych tematów muzycznych, takich jak kompozycja, instrumenty i umiejętności wykonawcze. Zapewnia również studentowi ocenę jego postępów, aby wiedzieć, jaki rodzaj zajęć jest niezbędny do przyszłej nauki.

Jak odnieść sukces na egzaminie dzięki strategiom przygotowania psychicznego i praktyce technicznej?

Musimy traktować egzamin jako grę. Jest to ćwiczenie umysłowe, a nie fizyczne. Kiedy mentalnie przygotujemy się do egzaminu, pomoże nam to w wykonaniu egzaminu. Wiele osób myśli, że egzamin z muzyki polega na zapamiętywaniu. To nie jest prawda. Egzamin tak naprawdę polega na zrozumieniu muzyki i zrozumieniu jej w sposób, który możesz pokazać innym. Egzaminatorzy będą szukać dowodów na to, że potrafisz reagować na muzykę i wykazać, że rozumiesz, jak należy ją odtwarzać. Oznacza to, że musisz mieć dobrą wiedzę na temat tego, co dzieje się w muzyce, aby móc podejmować świadome decyzje dotyczące tego, kiedy i jak grasz. Dzięki tym strategiom mentalnego przygotowania możesz zmniejszyć stres i poczuć się zrelaksowany podczas egzaminów muzycznych.

Przygotowanie psychiczne:

 • Uwierz w siebie i bądź pewny siebie.
 • Bądź skupiony i wytrwały.
 • Przygotuj plan ataku na egzamin.
 • Naucz się pracować pod presją.
Praktyka techniczna:
 • Ćwicz codziennie z instrumentem, skalami i pasażami.
 • Przed rozpoczęciem gry na instrumencie wykonaj fizyczną rozgrzewkę.
 • Bądź pewny swoich zdolności i umiejętności
 • Użyj wizualizacji, aby wyobrazić sobie, że z łatwością grasz fragment egzaminacyjny, skupiając się na pozytywnych aspektach tego, co będziesz robić podczas egzaminu.
 • Ćwicz jak najwięcej, aby dobrze zrozumieć, co jest wymagane do egzaminu.
 • Przygotuj listę odtwarzania piosenek, która pomoże Ci wejść we właściwy sposób myślenia i skoncentrować się na swoich mocnych stronach.
 • Graj gamy, pasaże, akordy, frazy z innych utworów i ćwicz je w różnych rytmach i tempach, aby rozwinąć kontrolę nad zmianami tempa. Naucz się poprawnie grać trudne fragmenty, najpierw ćwicząc je powoli.

Ćwiczenie to podstawa sukcesu. Musisz regularnie ćwiczyć, aby rozwijać dobre nawyki i doskonalić swoje umiejętności.